לחץ על כפתור ה - BROWSE ובחר קובץ לשליחה
Press browse and chose your file