top of page
books-462579_1920.jpg

גל אלגר

עובדת סוציאלית ומוסמכת המסלול לכתיבה יוצרת באוניברסיטת חיפה. עורכת ספרותית, הייתה בצוות העורכים של אתר המחאה החברתית, מנהלת את דף הפייסבוק "שירת אישה – שיר ביום". קובץ הסיפורים "עולם הקשת בענן" הוא לה ספר הביכורים.

גל אלגר.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page