top of page
books-462579_1920.jpg

יפה וגנר

נולדה בפרס למשפחה עיראקית. למדה בסמינר לאומנויות והשלימה את לימודי בבצלאל.

יפה לימדה במשך כמה שנים ציור וציור אופנה. 

כמו כן, למדה תכנות ועבדהבתחום המחשבים בחמרה כמעצבת שבבים.

      

ספרים של יפה וגנר:
יצאו לאור בהוצאת כרמל שני ספרי שירה שלי

"כאב הבית" ו - "כתמים על הצחוק" 
ספר שירה נוסף " הצפיה הצהובה של החרצית " יצא לאור בהוצאת צבעונים.

      

בנוסף על היותה כותבת יפה גם צירת. היא הציגה בכמה תערוכות בתל אביב ובירושלים.

בקיץ האחרון הצגתי תערוכת ציורים בעירית ירושלים שנקראה

"הרעד הצלול של הנרקיס"

יפה וגנר.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page