top of page
books-462579_1920.jpg

אמנון ורנר

חבר קיבוץ "כרמיה". עבד בקיבוץ במרבית ענפי ותפקידי המשק. בחוץ – הוראת סוציולוגיה והדרכה פדגוגית במכללות למורים, מרכז המחלקה הפוליטית של הקבה"א... 
חבר הנהלות ועמותות : "אדם- לחינוך דמוקרטי", "פורום המשפחות השכולות", "קרן ספיר"... ועוד. 
בעל תואר שני מאוניברסיטת תל-אביב ב"סוציולוגיה של החינוך" ותעודת פדגוג. 
היום – פנסיונר. 
כותב ומספר סיפורים. מנהל "אתר סיפורי קיבוץ" ב"אתר הקיבוצים". 


הוציא לאור: "זמן קיבוץ"- 27 סיפורי קיבוץ קצרים. 
2 ספרי ילדים - "הקרב על עץ התות". 
- "ניר של פרחים וכוכבים". 
"שומר פעם..." - מחקר, תקציר עבודת מ.א. על תנועת השוה"צ. 

אמנון ורנר.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page