top of page
books-462579_1920.jpg

יוסף דנון

יוסף דנון, יליד בולגריה, 1934 עלה לישראל, 1949 פרסם ארבעה ספרים:
הריב בין הירקות: לילדים, מפרץ הדולפינים: לנוער, תעתועי גורל: סיפורים
למבוגרים, רולטה רוסית: סיורים למבוגרים

רולטה רוסית שער.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page