top of page
books-462579_1920.jpg

מני יריב

הרני כותב מאז 1991 בעיקר למגירה.
כותב את המילים של חיי, אשר יאירו את דרכי בבוא העת.
כותב שירה לארצי מולדתי ואהובתי.
שירי מחאה לפוליטיקה. 
כואב את סבלם של ילדינו. 
ומתבייש באנשנו אשר מכים זקנים, ושכחו את הצוי "מפני שיבה תקום" והכוונה היא לא רק באוטובוס.
מיצר על הפגיעה המתמשת בחינוך.

מני יריב.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page