top of page
books-462579_1920.jpg

מיכאל ״טלאש״ פרלמוטר

מיכאל טלאש פרלמוטר נולד ב1983 בברית המועצות לשעבר. הוא אחד ממייסדי החבורה הספרותית וכתב העת "בגלל". "פרויקט ההתישבות במאדים" הוא ספר הביכורים שלו.

מיכאל פרלמוטר.jpg

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page