books-462579_1920.jpg

אברהם רחמיאן

נולד ב-1943 באיראן. עלה בשנת 1951, בגיל 8.
את ילדותו עשה בכפר יונה ב'. לאחר שירותו הצבאי למד עבודה סוציאלית.
עבד באור-עקיבא כעובד קהילתי סוציאלי.

אברהם רחמיאן.jpg

ספרים בהוצאת כתב: