top of page

מחברת: יונה וולך

דאנאקוד: 128-3

שנת הוצאה: 2009

עורך: גבריאל מוקד

 

יונה וולך היא הבכירה בקבוצת המשוררים שהתחילו את פעולתם בארץ בשנות השישים, ב–Sixties המפורסמים של המאה שעברה. רובם של המשוררים הללו (יונה וולך, יאיר הורביץ, מרדכי גלדמן ומנחם בן) שילבו את העמדה האכזיסטנציאליסטית והמודרניסטית העילית של קודמיהם בשירת דור-המדינה (יהודה עמיחי, דוד אבידן, נתן זך, ישראל פנקס, דליה הרץ ואחרים) עם אווירה קסומה של "ילדי הפרחים" – של דור ה"ביט" וההיפים, הפלגות ל.ס.ד. ודימיון סוריאליסטי, והשפעת שיריהם המולחנים של ליאונרד כהן, החיפושיות ובוב דילן. יונה וולך מיזגה בעוצמה רבה את כל היסודות הנפשיים והלשוניים הללו כבר בשיריה המוקדמים, שנתפרסמו בספר הראשון שלה, 'דברים', אשר יצא לאור בהוצאת הספרים של 'עכשיו', וכן בחוברות ובכרכים של כתב-העת 'עכשיו', הַחֵל מפירסום שיריה הראשונים כיוצרת צעירה ולא-ידועה לפי-שעה במדור 'פנים חדשות' של 'עכשיו' שנועד, אז וגם היום, לפירסום יוצרים צעירים רבי-כישרון ולא-ידועים לפי-שעה. 
השירים המתפרסמים כאן מציגים את התקופה הדינאמית החשובה והראשונה בשירת יונה וולך הצעירה, אשר בה עוצבו וגובשו עקרונות יצירתה המיוחדת. המבע הסוריאליסטי והחלומי בשירים הראשונים אלה זוכה כאן גם להעמקה "יונגיאנית" של ארכיטיפים, של אבטיפוסים של נפש ומאווייה, כאשר סוריאליזם זה והארכיטיפים הללו של הנפש משולבים בהבזקים רבים ומגוונים של פרוזאיות של חיים במחצית השניה של המאה העשרים. מכל הבחינות הללו הקשר המיוחד של יונה לכתב-העת 'עכשיו' שתמיד קיימה אותו בחייה, המודגם במיבחר השירים הנוכחי, מדגים מצידו באורח מרוכז וגבישי את גישתה המקורית, הראשונית של המשוררת לסוגיות מרכזיות של יצירה וחיים. בכך חשיבותו של הספר הנוכחי, המלווה בסיומו גם במסה קצרה על כלל שירתה של יונה וולך. חלוקת הספר למדורים מבטאת גם היא את הנושאים העיקריים בפתח שירתה של יונה.

 

קישור לכתבה על הספר ב-Ynet 

קישור לכתבה ביקום של אלי אשד

דברים ראשונים | יונה וולך

50.00 ₪מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page