Books_edited.png

אודות

׳כתב׳ הוצאה לאור מוציאה לאור ספרי פרוזה, שירה ועיון. בצורה מקצועית וקפדנית:

 • לכל תחום יש עורכים ומנהלי תוכן.  

 • כל ספר שיצא לאור יעבור עריכה מקצועית והגהה מקצועית. 

 • לכל מחבר שיצירה שלו תתפרסם יהיה דף משלו באתר. 

 • אנו עומדים לרשות המחבר לסייע בעניין שיווק היצירה כבכל עניין אחר הקשור להוצאתה לאור. 

ה׳אני מאמין׳ שלנו

 

 • אנשים כותבים בעיקר מתוך כוונה לומר את שיש להם לומר ורוצים שכמה שיותר אנשים יקראו אותם. 

 • אנו מאמינים שזכותו של כל אחד לכתוב, והפצת פרי עטכם בציבור הרחב היא ערך עבורנו. 

 • אנו מאמינים שזכותו של כל אחד לקרוא כרצונו. איש לא יודע מה טעם הציבור, וקובעי טעם למיניהם כופים עלינו לעיתים את טעמם בטענה שזהו טעם הציבור. לציבור גוונים שונים ולכל מגזר ואדם טעם וטעמים משלו. 

 • איש לא יכול להעריך היום מה יהיה בעוד עשר שנים מצבן ומעמדן של הוצאות הספרים המסורתיות.

 • כיום מי שכותב ספר שולח אותו להוצאות הספרים המסורתיות. על פי רוב יידחו את ספרו. ואם יצליח למצוא הוצאה שתפרסם את ספרו, היא תאכוף עליו איזה הסכם שתרצה והוא, סביר להניח, יסכים לכל תנאי ההסכם תמורת "נזיד העדשים" של הפרסום, אפילו אם זכויות הספר ייגזלו ממנו תמורת אחוזים סמליים מאוד שגם הם, במקרים רבים, לא ישולמו לו. 

 • כיום אחוזים נכבדים מאוד ממכירת ספר הולכים למשווק וספר אשר מגיע לחנויות הספרים נדון על פי רוב לחיי מדף קצרים באורח אכזרי. 

 • בתחומים מסוימים ולא רווחיים כמו שירה, כמעט ואין אפשרות להוציא לאור. אנו מאפשרים הוצאת ספרי שירה והפצתם להנאת הרבים.

 • כוונתנו היא להסיר את החיץ הכספי שמציבים ההוצאות לאור, המשווקים  וחנויות הספרים בין היוצרים לבין הציבור.  

 • בשיקול הדעת שלנו איננו קושרים בין איכותה של יצירה לבין נקודת המבט העסקית,  שעיקר עניינה  כמה עותקים מן היצירה יימכרו ואם הוצאתה לאור תשתל