top of page
blur-1283865_1920.jpg

תנאי השימוש באתר

אתר www.ktav.co.il שייך ל"כתב ווב הוצאה לאור בע"מ". האתר, ההוצאה ומי מטעמם להלן "אתר". 

כל הנאמר בהמשך בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע, ולהיפך. 

השימוש באתר, במידע והתכנים המוצגים בו וכל השרותים שבו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא את התנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר, תכניו וכל השרותים שבו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו הכתוב להלן, עליך להימנע מכל שימוש הקשור באתר זה. 

האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש. 

הוצאת כתב מעמידה לרשות הסופרים ויוצרים אחרים אפשרות לפרסם את יצירותיהם במהדורה מקצועית ובמהדורה חופשית. 
האתר ומנהלי האתר אינם אחראים לאמיתות מקוריותם של היצורות שמפורסמים ו/או יוצאים לאור באמצעותה. 
היצירות שעומדות בחינם או בתשלום לרשות הגולשים הינם לשימושם הפרטי ואין כל רשות לסחור בהם. כלומר, גם אם הקריאה בספר או יצירה אחרת ניתנת ללא תמורה לגולשים באתר עדיין זכויות היצירה שמורות ליוצר או להוצאה ואין לעשות בה שימוש מסחרי ללא רשות בכתב מבעלי זכות (מהמחבר ו/או מההוצאה על היצירה. 

התכנים של כל היצירות שמופיעות באתר וכל המידה המתפרסם אודותם נתקבלו מן היוצרים ועל אחריותם בלבד. 

האתר, מכיל ספרים ויצירות שונים שכוללים תכנים שעל פי הצהרת המבקשים לפרסם מקוריים. אין האתר או מי מטעמו אחראי על נכונות, מקוריות או בעלות על התכנים האלה. 
== חובה להוסיף בפרסם באתר לינק לכאן וגם בפרוש הצהרה שהיצירה מקורית של היוצר שתחת שמו מבקש לפרסם רת היצירה ושאין בעלות צד שלילי על זכויות יוצרים של היצירה. 

אנו משתדלים שכל התכנים שבאתר יהיו מדויקים אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים. אי דיוקים אלה יכולים להיות מסיבות שונות, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים. 
מובהר בזאת, כי הוצאת כתב, לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש או לצד שלישי עקב שימוש באתר. 

האתר מצהיר כי איננו יכול לבדוק ולא יבדוק את נכונות המידע הנכתב בפורומים השונים. אי לכך, האחריות המלאה לגבי המידע הנכתב בפורומים באזורים בהם הגולשים יכולים לפרסם ולהגיב על יצירות על ידי גולש כלשהו הנה על אחריותו הבלעתית של כותב ההודעה ו/או יוזם ההודעה ו/או בעליו של המחשב ממנו נשלחה ההודעה. 

מי שכותב הודעה בפורום ו/או יוזם ההודעה ו/או בעליו של המחשב ממנו נשלחה ההודעה ישא בכל התוצאות המשפטיות העלולות להיגרם כתוצאה ממידע פוגע ו/או שקרי ו/או מעוול מעווט בקשר לכל נותן שירות בין אם מפרסם באתר ובין אם לא ו/או בקשר לכל אדם ו/או גוף משפטי באשר הוא. 

לאתר תהיה הזכות לתביעת שיפוי מכותב ההודעה ו/או יוזם ההודעה ו/או בעליו של המחשב ממנו נשלחה ההודעה בכל מקרה בו נתבע על ידי צד ג' עקב ההודעה המעוולת. 

הנהלת האתר או מי מטעמו רשאית להוריד בכל עת כל דבר שנכתב על ידי הגולשים בפורומים וכן כל היצירות המפרסמות בו. כמו כן רשאית לסרב לפרסם כל ספר, יצירה, הודעה או תוכן אחר. 

לאתר אין כל אחריות כלפי משתמש כלשהו ביחס לתגובה שקיבל על יצירתו או עקב הודעה אשר כתב בפורום או במקום אחר באתר. 

האתר בשום אופן איננו צד ולא נושא בכל אחריות לגבי עיסקאות ו/או קשרים שנוצרו בין במפרסמים באתר לבין המשתישים בו. 

האתר איננו אחראי בכל אופן שהוא לאיכות השימוש באתר ובשרותים השונים שכלולים בו, איכות השימוש בהם, תקלות שונות, נפילות מחשב, וכל תקלה הקשורה בשימוש בתוכנה כלשהי. 

הגולשים באתר יכולים להצטרף למועדון חברים.כל מי שמעוניין להצטרף למועדון החברים מתבקש למלא פרטים שבטופס ההצטרפות. בתום מילוי פרטים שבטופס ההצטרפות כל המבקש להצטרף מתבקש ללחוץ על "אישור". לחיצה על אישור בטופס מילוי הפרטים, מהווה חתימה על טופס ההצטרפות. 
עם החתימה על טופס הצטרפות, המבקש להצטרף למועדון הלקוחות מצהיר/ה שמפעילי המועדון יחזיקו וישתמשו בכל מידע שנצבר ושיצטבר לגביו במאגר המידע של המועדון - לרבות העברתו לכל גורם אחר שיעניק שירותים ו/או הטבות לחברי המועדון, בין אם באמצעות דיוור ישיר ובין באמצעים אחרים, על פי שיקול דעת מנהלי האתר. 

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכח המידע והתוכן, עיצוב וקובצים גרפיים, רעיונות, תוכנות ויישומים שונים של האתר מכל מין וסוג שהוא הנם רכושם הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמה מפורשת של מנהלי האתר מראש ובכתב. 

האתר רשאי להפסיק את פעילותו ולשנות מעת לעת את התכנים ואת מבנהו ללא צורך להודיע על כך מראש. כמו כן, האתר לא יהיה אחראי לכלל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שיגרמו למישתמשים או לרכושם. 

משתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 

על כל הוראות השימוש באתר והנובע מהן יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הנוגע לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר תל-אביב . 

אם יש לך שאלות הבהרה לגבי מה שנכתב כאן או כל דבר אחר 
הינך מוזמן ליצור עימנו קשר. 

bottom of page