top of page

מאת: משה רבפוגל

דאנאקוד: 128-5

שנת הוצאה: 2009

 

לרכישת ספר דיגיטאלי

 

החוט המשולש הינו אגד של שלש מסות תורניות בדרך הרמב"ם והחסידות והם: 
לימוד התורה ברצינות, צוואות והנהגות מעשיות של האדמו"ר מליובאוויטש לאיש הישראלי לפי 
מקצת פרשיות התורה והנהגת בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם. 
שלושת המרכיבים האלה קשורים זה לזה בחוט אחד של אהבת ויראת השם הוא החוט המשולש. 

מתוך ההמלצת הרב אהרון קפאח שליט"א: 
"בספר זה מצביע המחבר על הדרכים שלדעתו צריך האיש הישראלי להשקיע עצמו בכדי שיזכה 
לקניין תורה...אמנם לא חסך עצמו מלהקביל שיטת הרמב"ם עם דעות גדולי הפוסקים וגדולי 
החסידות של הדורות הסמוכים לנו...כגון בפיהמ"ש ובספריו הרפואיים העוסקים במהות הנפש 
והדרכים להכשרתה ללמוד בסגנון ישר...סגנונו של המחבר רהוט...וכל אדם לפי מעלתו 
ודרגתו ימצא בו דברי חפץ." 

יראת שמים עם תורה וגמילות חסדים כי על שלושתם נאמר והחוט המשלש לא במהרה ינתק (עפ"י פירוש ספר חסידים)

החוט המשולש | משה רבפוגל

50.00 ₪מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page