top of page

אנתולוגיה - הסיפורים שנבחרו בתחרות הסיפור הקצר, כתב 2019

מסת״ב: 978-965-7506-81-3

דאנאקוד: 128-105

שנת הוצאה: 2020

 

התחלה, לא כל שכן התחלה חדשה, היא מושג חמקמק ומתעתע. פנים רבות לה: יש שהיא רעננה, חופנת בין קפליה הרכים תקווה ואמונה זכה; יש שהיא מוכה וחבוטה, גוררת עימה את זכרן של התחלות שהכזיבו; פעמים היא מסמנת יציאה למסע אמיץ אל הלא נודע; פעמים היא צועדת בבטחה על קרקע יציבה, מישירה מבט בוטח לעתיד; לעיתים היא מהססת, ספוגה בספק; לפרקים כוחה טמון בהיותה סוף של דבר אחר. לרעיון המורכב 'התחלה חדשה' אינספור פרשנויות ומשמעויות. באנתולוגיה זאת מוצגים עשרים וחמישה פירושים אישיים ופרטיים. מקצתם מספרים סיפורים שהיו, אחרים מפליגים למחוזות הדמיון. חלקם נעוצים בשורשי הפרטי והכללי של ייסוד מדינת ישראל, חלקם מתרחקים, פורשים כנפיים מעבר לימים, גולשים במדרונות נהדרים ונוסקים לזמנים ולמרחבי נפש אחרים. יש בהם פוצעים ומכמירי לב ויש מבודחים ומבדחים. מרבית הסיפורים המופיעים באנתולוגיה זו נבחרו מבין עשרות סיפורים בידי שופטי התחרות השנתית של 'הוצאת כתב' – יואב איתמר ואורי אמיר. יוצא דופן הוא סיפור אורח החותם את הספר. מגוון ההתבוננויות מספק לכל קוראת וקורא סיפור אחד לפחות שידבר אל ליבם. אתם מוזמנים להפוך דף ולהיכנס לעולמות הייחודיים של כותבי הסיפורים באנתולוגיה זאת.

התחלות חדשות

50.00 ₪מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page