top of page

מאת: הנקה גרופינסקה

תרגום: ענת זיידמן

שנת הוצאה: 2023

 

שיחות וסיפורים על מרד גטו ורשה

 

חזרתי הביתה ולא מצאתי אף אחד הוא ספר יוצא דופן ומרגש
במיוחד המרכב משני חלקים המשלימים זה את זה. סחור-סחור
הוא אוסף של עשרה ראיונות עם מורדים שנלחמו בגטו ורשה
באפריל 1943 . בני שיח של הנקה גרופינסקה היו בין השאר:
מרק אדלמן, עדינה בלאדי-שוייגר, הלינה )חייקה( בלחטובסקה,
ברונק שפיגל וקז'יק רטייזר )שמחה רותם(.
החלק השני, קריאה חוזרת של רשימת שמות הוא אוסף של
סיפורים קצרים על 313 מורדי הארגון היהודי הלוחם, שהוא
אחת משתי הקבוצות הלוחמות שהיו בגטו ורשה. קריאה חוזרת
של רשימת שמות הוא מקור יסוד בנושא תנועת ההתנגדות
היהודית במלחמת העולם השנייה. נקודת מוצא בספר היא
רשימת המורדים שהוכנה בקיץ 1943 בידי אנטק צוקרמן, צלינה
לובטקין ומארק אדלמן, אותה מצאה המחברת בארכיון של חקר
פולין המחתרתית בלונדון. דיוקנאות רבי הבעה של המורדים
מציגים רישום קולקטיבי יחיד במינו של ארגון יהודי לוחם.
שבתי הביתה ואיש לא היה שם הוא קריאת חובה לכל מי שגורלה
הטרגי של יהדות פולין במלחמת העולם השנייה נוגע ללבו.
פרופ' אנטוני פולונסקי
פרסום חשוב זה חושף היבטים של מרד גטו ורשה שהיו חבויים
במשך עשרות בשנים, מקנה ממד אנושי ללוחמים ומספק תמונה
מעודכנת של הקבוצות והאנשים השונים שהשתתפו בו. כך
תורמת הנקה גרופינסקה להבנתנו את מרד גטו ורשה שנותר
כסמל של גבורה נואשת ושל מאבק מכריע של הרוח האנושית.
פרופ' חווי דרייפוס

חזרתי הביתה ולא מצאתי אף אחד | הנקה גרופינסקה

98.00 ₪ מחיר רגיל
80.00 ₪מחיר מבצע

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page