top of page

מאת: משה רבפוגל

מסת״ב: 978-965-7506-46-2

דאנאקוד: 128-72

שנת הוצאה: 2017

 

 

 

הספר "חסידילנד", מספר את סיפורה של ישראל בעוד דור – יותר או פחות. היסטוריה עתידית זו מומחשת על ידי סיפורו של ג'קי(חבקוק) בן דוד שמאס במתחולל בא"י שבה נראה לו ש"איש הישר בעיניו יעשה", וה"קבוצה" בה הוא היה חבר מצליחה להגיע למימוש דתי ולממשל במדינת ישראל.

הספר מספר על אודות דמותו של חבקוק, שעוצבה מחדש בבית וועד חסידי שבו האדם מתחנך לשילוב בין החומר והרוח, דרך בו מעוצבת דמותו ואישיותו עפ"י ערכי היהדות מתוך תיקון המידות וראיה חיובית של הזולת.

רעיונותיו של חבקוק נוגעים באושיות הקיום החברתי והיהודי בהיבטים של טיוב השיח החברתי, האמונה, התפילה והלימוד, השבת, החינוך למורשת ישראל, מחד, ואיכות הסביבה והיחס לפליטים, וועידת השלום ומגילת העצמאות מאידך.

בחלק השני, מצע ותקנון להקמת חסידות ארץ ישראלית. אין כאן רק החזרת עטרה ליושנה, אלא שאיפה ליצור יצירה של עטרה חדשה ההולמת את המקום והזמן – חסידות על כל משמעויותיה: הן גמילות חסדים, הן מידת חסידות בין אדם לחברו ובין אדם למקום והן בתנועה חסידית שאינה ממוסגרת וממוסדת, שאין לה סגנון לבוש והתנהגות מסוימים ושאינה מקושרת לאדמו"ר מסוים, אלא מעין שאיפה של חסידי חסידות א"י שתקיף את כל תחומי החיים ותעסוק בהם מתוך השקפה יהודית ממלכתית.

חסידילנד | משה רבפוגל

55.00 ₪מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page