top of page

מחבר: יעקב אבן חן (אדלשטיין)

מסת״ב: 978-965-7506-64-6

דאנאקוד: 128-88

שנת הוצאה: 2019

 

יומני המלחמה והשבי ממלחמת העצמאות של 
יעקב אבן-חן (אדלשטיין) ואביו הרב יצחק אדלשטיין 

סבי יצחק אדלשטיין ז"ל [תרנ"ו - תשכ"ט,1969-1896] ואבי יעקב אדלשטיין – אבן-חן ז"ל [תרפ"ח - תשנ"ז, 1997-1927], עברו יחדיו ולחוד מאורעות הרי גורל שפקדו את העולם ואת עַמנו במלחמת העולם השנייה ובמלחמת העצמאות. 
שאיפתם העזה להגיע לארץ מולדתם ולמכוֹרת תקוותם הניעה אותם לחתור להגיע ארצה ולהיאחז באדמתה. 
סבי יצחק חבַר עוד בצעירותו ל'חלוץ המזרחי' ואף עלה ארצה בשנות השלושים אך חזר לפולין עקב מחלה. למד בישיבות ליטא בבחרותו ויותר מאוחר שימש כמנהלהּ של ישיבת קמיניץ ויד ימינו של ראש הישיבה הנערץ מגדולי התורה לפני מלחמת העולם השנייה הרב ברוך בער ליבוביץ זכר צדיק לברכה וכן כתב בביטאוני התקופה. 
את זיכרונותיו מהבריחה מפולין לליטא ומשם ארצה העלה עלי כתב במאמר "בימי סופה"; על אותם ימים כתב אף אבי בספרו "בראשית הסופה" ובעוד ספרים. 
את ימי נעוריו בילה אבי בעיירות אוגוסטוב וקמיניץ ב'חדרים' וגם בעלותו ארצה למד בישיבות. בהגיעו לגיל תשע עשרה החליט לעזוב את הישיבה ולהצטרף לקיבוץ כפר עציון. 
התנאים אז היו קשים, והצעירים גרו באוהלים שהתעופפו בימי סופה ושלג. ידיו העדינות היו צריכות להתאמץ קשות בהחזיקן כלי חפירה ובניין. 
רצונם העז של חלוצי כפר עציון לתקוע יתד בהרים השוממים ובטרשים, שהיו ריקים מיישוב יהודי רבות בשנים, עלה יפה ואט אט נבנו בתים וניטעו כרמים ומטעים. 


עבודה בטרשי כפר עציון עם העלייה על הקרקע 

אבי שלח ידו אף במלאכת הכתיבה והחל לפרסם שירים ומאמרים שהופיעו בעלון הקיבוץ. בכפר הוקם מבנה מיוחד, "נווה עובדיה", ששימש בית נופש לסופרים ולמשוררים ושם נתוודע לכמה מסופרי הדור והתיידד עִימם. 
על הסאגה של המצור על גוש עציון ונפילתו בתש"ח כתבו אבי וסבי יומנים במקביל. באותם ימים אבי נחשב נעדר עקב אי רישומו ברשימת השבויים, עד להודעה שמסרו הנשים ששוחררו מוקדם יותר. 
יומני מלחמת העצמאות של אבי וסבי ז"ל מאירים זווית מיוחדת, אישית וכללית, על המאורעות הטרגיים של נפילת גוש עציון במלחמת העצמאות, ועל פרשת הצלתו המופלאה של אבי מהטבח שנערך בכפר עציון עם נפילתו, בו נותרו בחיים ארבעה אנשים מהקרב האחרון וביניהם אבי. 

ללכת שבי אחרייך | יעקב אבן חן

₪50.00מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page