top of page

אנתולוגיה - הסיפורים שנבחרו בתחרות הסיפור הקצר, כתב 2009

מסת״ב: 978-965-91284-7-1

דאנאקוד: 128-16

שנת הוצאה: 2010

 

ספר זה מאגד בתוכו את עשרים הסיפורים הטובים ביותר שנבחרו בתחרות כתב 2009, שנושאה היה קונפליקט ודיאלוג. הוצאת כתב מאמינה באינטרנט ככלי ביטוי פתוח לכל, ועל כן פורסמו כל הסיפורים שנשלחו לתחרות באתר www.ktav.co.il והגולשים חברו לארבעת שופטי התחרות בבחירת הסיפורים הזוכים.

 

הזוכים בשלושת המקומות הראשונים הם:
  • במקום הראשון: "הבחורה השמנה של הארי" מאת עינת אלוני. סיפור זה נבחר כמעט פה אחד, ובין השבחים הרבים נאמר עליו כי "מוטיבהניגודיםהינו בעיניהמוטיבהחזקביותרבסיפור -  וגדולתובכךשהואמושגבמיליםפשוטותובמינימוםשלאירועים - סיפורהזויומוטרףלחלוטין... הבוקעמתוךדמויותבנאליותולכאורהמשעממותלחלוטיןציון 10."
  • במקום השני:"תאניםרקובות ורימון בוסר" מאת תמר אור סלילת. מדברי השופטים: "סיפור מצוין, כתובהיטבהומורבמידהלשוןספרותית וכעיקרוןהסיפורמכילאתכלהמרכיביםהדרושיםלהכנת'בורשט'טוב. אהבתי גם את הסיפור וגם את הטיפול בעניין הקונפליקט ודיאלוג."
  • ובמקום השלישי: "רוח הדברים", מאת אורי פרץ. שעל סיפורו נכתב: "ואוו. מרגיש כמו סיפור של סופר מנוסה. כתוביפהוזורםוהדמויותמתוארותבעדינותוברגשאףאחדלאיוצאה- bad guyוזהיפהבעיני."
 
הסיפורים מסודרים בספר לפי סדר האלף בית של שמות המשפחה של מחבריהם, מבלי קשר לדרוג שקיבלו.

מיטב הכתב

50.00 ₪מחיר

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page