top of page

עורך: ישראל ליטמן

מסת״ב: 978-965-7506-04-2

דאנאקוד: 128-29

שנת הוצאה: 2011

 

1. מבוא 
החרוז אינו זקוק להצדקה ולהצגה רחבת יריעה של טיבו, משמעותו וחשיבותו. הוא בגדר ביטוי לרוח אלוהים מלאת חיים המרחפת מעל תהום השירים ושפתם. החרוז הוא בגדר עובדה מוגמרת הרווחת באמנויות הכתיבה והדיבור, אף בלא משים. וכשזה קורה – הוא מושך תשומת לב...וצריך, לפיכך, לתת