top of page

אהרון לירון (אלטשולר)

משהו על עצמי 


בילדותי ובנעוריי קיבלתי חינוך דתי. אחרי סיום ביה"ס היסודי נרשמתי לסמינר, שהיה אז מוסד חמש-שנתי, וכלל בית ספר תיכון וסמינר כאחד. התחלתי את עבודתי כמורה צעיר בחיפה בזרם הדתי ובמקביל למדתי בקורס אקדמי דו-שנתי שיסד ד"ר בירם, מנהל ביה"ס הריאלי, לפני הקמת האוניברסיטה בחיפה. בתש"ח הוריתי בירושלים. במלחמת השחרור הגנתי על שכונות בירושלים וליוויתי משוריינים. אחרי פסח ירדתי לשרת ברובע היהודי בירושלים העתיקה כחבר המשלחת החינוכית וכחבר ה"הגנה". כשפרצו הקרבות הייתי בין לוחמי הרובע, נפצעתי, ועם כניעת הרובע נפלתי בשבי. את רוב זמני בשבי הקדשתי לגביית עדויות מפי חבריי הלוחמים, ולפיהם תיעדתי את חודשי המצור והקרבות בספר. לאחר שנים מספר התירה הצנזורה לפרסם את ספרי הראשון "ירושלים העתיקה במצור ובקרב". לאחר עשרות שנים, כאשר שוחררו מסמכי תש"ח לעיונם של חוקרים, המשכתי את המחקר וחיברתי מאמר שנקרא "המערכה בירושלים העתיקה בתש"ח – משחק מכור", והוכיח שהעיר העתיקה הופקרה במתכוון. כיוון שהתקשיתי לפרסמו שיניתי את הביטוי "משחק מכור" ב"משחק שגוי", והמאמר פורסם ב"חוברת המאה ועשרים של אריאל". 


בעקבות ההשכלה שרכשתי, עברתי אחרי מלחמת השחרור להורות בזרם החינוך הכללי. עסקתי בהוראה 37 שנים, 22 מתוכן כמנהל בתי ספר יסודיים, והקמתי את החינוך המשלים ברמת-גן ובגבעתיים, לפני היות מתנ"סים. שנים מספר הדרכתי טיולי ישראלים בחו"ל וראיתי שאין מידע זמין בנצרות ובסגנונות הארכיטקטורה. לאחר שפרשתי מהוראה הקדשתי את זמני למחקר וכתיבה בשני נושאים אלה. ב-1997 יצא לאור ספרי "הנצרות וארץ הקודש", ושלוש שנים אחריו – הספר "בעקבות המשיח, פלגים נוצריים, ארץ ישראל ומדינת ישראל". בשנת 2003 פורסם ספרי "מאפייני הארכיטקטורה". סיפוק רב היה לי כאשר יצאתי לטיולים וראיתי את המדריך מחזיק בספרי בלי שידע שמחברו מצוי בין המטיילים. חלק מספריי נלמדים באוניברסיטאות. אחרי מלחמת יום כיפור הייתי תלמיד המחזור הראשון בקורס דו-שנתי למורים ומדריכים ב"מכון אבשלום" שפתח בפניי את שעריהם של מדעים רבים. כיוון שקיבלתי חינוך דתי ביקשו ממני תמיד אנשי חבורת תרבות וזמר שרעייתי ואני מבלים אתם מדי כמה שבועות לתרום לתוכנית המפגשים ידע ביהדות, לכן ערכתי מדי פעם מחקרים והכנתי חומר לקריאה בחבורה שאותו קיבצתי בספרי החמישי "צימוקים מהמסורת". 


אהרון לירון (אלטשולר)  
ספרים קודמים:


ירושלים העתיקה במצור ובקרב

הנצרות וארץ הקודש

בעקבות המשיח

מאפייני הארכיטקטורה

אהרון לירון (אלטשולר)

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page