top of page

אמנון ורנר

חבר קיבוץ "כרמיה". עבד בקיבוץ במרבית ענפי ותפקידי המשק. בחוץ – הוראת סוציולוגיה והדרכה פדגוגית במכללות למורים, מרכז המחלקה הפוליטית של הקבה"א. 

חבר הנהלות ועמותות : "אדם- לחינוך דמוקרטי", "פורום המשפחות השכולות", "קרן ספיר"... ועוד. בעל תואר שני מאוניברסיטת תל-אביב ב"סוציולוגיה של החינוך" ותעודת פדגוג. היום – פנסיונר. כותב ומספר סיפורים. מנהל "אתר סיפורי קיבוץ" ב"אתר הקיבוצים". 

הוציא לאור: "זמן קיבוץ"- 27 סיפורי קיבוץ קצרים. 

2 ספרי ילדים: "הקרב על עץ התות" ו-"ניר של פרחים וכוכבים". 

"שומר פעם..." - מחקר, תקציר עבודת מ.א. על תנועת השוה"צ. 

אמנון ורנר

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page