top of page

ארד שרון

ארד שרון (1956, תל אביב) הוא דור שלישי במשפחת אדריכלים ממייסדי ענף האדריכלות והבנייה הציבורית בישראל מראשיתה. בוגר ביה"ס לאדריכלות ה-AA בלונדון − וממשיך דרכם של סבו, אריה שרון, אבי אדריכלות ה"באוהאוס" בישראל ומתכנן תוכנית המתאר הראשונה של מדינת ישראל יחד עם דוד בן-גוריון, ושל אביו, אלדר שרון,מפורצי הדרך באדריכלות הישראלית המקורית בשנות ה-60 ועד שנות ה-90. 

בתקופה של 21 שנה הוביל ארד שרון מהפכה בתחום אדריכלות בתי חולים − כשתשומת הלב התכנונית נתונה בעיקר לרווחת החולים, המלווים והצוותים הרפואיים והסיעודיים. ארד עוסק גם בפיסול סביבתי, כמו פרויקט הארת שבעת שוברי הגלים של תל-אביב, ובהוראה ומחקר בתחום האדריכלות.

ארד שרון

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page