top of page

ד״ר שמואל ליברזון

ד"ר ליברזון, אורטופד בכיר בגמלאות, קיבץ, ערך ותרגם אוסף של סיפורי עם ושירים באידיש, (בהם, כאמור, משובצים ממיטב סיפורי שלום עליכם), וזאת על מנת לשמר את המסורת ואת העבר המשותף שלנו ולקרב אליו גם את בני הנוער.

למרות שהוא מודע לכך כי היידיש נכתבת בדרך כלל באותיות עבריות, העדיף המחבר להשתמש באותיות

לטיניות כדי לקרב את מי שאינם קוראים עברית. 

ידיו האמונות  של ד"ר ליברזון, שאבחנו וקיבעו אין ספור שברים ונקעים, איירו סדרת רישומים היתוליים, ברוח [מרבית] היצירות. איורים אלה, שהרוח המזרח אירופית הישנה שורה עליהם, מופיעים בצדה של כל יצירה.

ד״ר שמואל ליברזון

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page