top of page

יוסי הדס

גמלאי שניהל כל ימיו עסקים ליבוא, שיווק, ייעוץ ושרות  בתחום הטכני לתעשייה  בהם שילב את הכשרתו כמהנדס מכונות .למרות חינוכו לטכנולוגיה ועיסוקו כל חייו בתכנים הדורשים גישה מעשית, דייקנות והגדרות ברורות, היו לו כל העת דחפים לעסוק גם בהוּמַאנִיוּת וברוחניות אשר מטבעם "תלויים באוויר" ואינם זקוקים לדייקנות. אלה הניבו יצירות בתחומים שונים, בעיקר בפרוזה ובשירה וגם  במדע בדיוני המשלב טכנולוגיה  עם רעיונות דמיוניים. במשך שנים רבות נצברו העבודות, תחילה במגירות ואחר כך בזיכרון המחשב. כמה מהיצירות ראו אור ועתה מתמסר לתהליך פרסום היתר.

יוסי הדס

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page