top of page

יוסי מזרחי

בוגר קורס אילוף כלבים אשר גידל וגדל עם כלבים כל חייו, מנסה בספר הביכורים שלו לגרום לקורא להבין טוב יותר את תפיסת עולמו ואופן חשיבתו של הכלב, ולשפר בכך את ההתייחסות לכלב, מה שיביא בהכרח להעלאת איכות החיים של הכלב, כמו גם זו של בעליו.

יוסי מזרחי

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page