top of page

יוסף דנון

יוסף דנון, יליד בולגריה, 1934 עלה לישראל, 1949 פרסם ארבעה ספרים:


הריב בין הירקות: לילדים

מפרץ הדולפינים: לנוער

תעתועי גורל: סיפורים למבוגרים

רולטה רוסית: סיורים למבוגרים

יוסף דנון

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page