top of page

ליאור שטרנפלד

ליאור שטרנפלד הוא היסטוריון של המזרח התיכון המודרני. עיקר המחקר שלו מתמקד באיראן והוא מתעניין בתנועות חברתיות ופוליטיות, ובהיסטוריה חברתית עם דגש על המיעוטים הדתיים של המרחב. שטרנפלד הוא בוגר תואר ראשון (לימודי המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל), תואר שני (לימודי המזרח התיכון) מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ותואר שלישי מאוניברסיטת טקסס באוסטין. הוא לימד באוניברסיטת טקסס באוסטין, בדארטמות׳ קולג׳, באוניברסיטת בן-גוריון, וכעת הוא מלמד במחלקה להיסטוריה ובתכנית ללימודים יהודיים באוניברסיטת פן סטייט, בפנסילבניה, ארצות הברית. ספרו הראשון בין איראן לציון: יהודי איראן במאה העשרים רואה אור בהוצאת כתב, ולפני כן, בגרסה האנגלית בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד (2018). ספר זה בוחן את התמורות שחלו על הקהילות היהודיות באיראן לאורך המאה העשרים, ומעברן מהפריפריה הגאוגרפית והתרבותית של איראן במחצית הראשונה של המאה העשרים אל תוך ליבת פרוייקט בינוי האומה האיראנית בשנות החמישים, השישים והשבעים. הספר בוחן את התגובות של הקהילות לתנועות ואידאולוגיות דומיננטיות כמו לאומיות איראנית, קומוניזם, וציונות. הספר גם בוחן את חלקם של היהודים והתגובות שלהם למהפכה של 1979. שטרנפלד פרסם מאמרים בכתבי עת מובילים בלימודי המזרח התיכון, לימודי איראן, ולימודים יהודיים בעברית, אנגלית ופרסית. מאמריו נוגעים בנושאים מגוונים, החל מהמאבק הלאומי של איראן בשנות החמישים נגד חברת הנפט האנגלית, השפעת המאבק האיראני על מאבקים אחרים במזה״ת, סיפור הפליטים הפולנים שמצאו מקלט באיראן בזמן מלחמת העולם השנייה, ויהודי איראן בזמן המהפכה של 1979. את מאמריו האקדמיים והלא-אקדמיים (״הארץ״, ״שיחה מקומית״, ״העוקץ״, ועוד) ניתן למצוא באתר הבא: 

https://personal-psu.academia.edu/LiorSternfeld

ליאור שטרנפלד

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page