top of page

מיכאל ״טלאש״ פרלמוטר

מיכאל טלאש פרלמוטר נולד ב1983 בברית המועצות לשעבר. הוא אחד ממייסדי החבורה הספרותית וכתב העת "בגלל". "פרויקט ההתישבות במאדים" הוא ספר הביכורים שלו.

מיכאל ״טלאש״ פרלמוטר

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page