top of page

מקסים אוסיפוב

דר' מקסים אוסיפוב פעיל כרופא, כסופר וכיזם של פעולות לטובת הזולת. יצירותיו של מקסים אוסיפוב תורגמו עד כה לשתיים עשרה שפות. אוסיפוב מתמקד בכתיבת נובלות וסיפורים קצרים המתארים את המציאות העכשווית ברוסיה מנקודות מבט שונות: פרובינציאלית, מטרופולינית ואף מנקודת מבטם של "השוהים מחוץ לגבולות רוסיה". החוט המקשר בין גיבוריו של אוסיפוב הוא תחושת הבדידות המייסרת שמתגלה לעתים כמעוררת לפעילות. מסעי החיפוש של גיבורים אלה לא תמיד נוחלים הצלחה, אך עשויים להוליך אל תוצאות מפתיעות. זהו קובץ סיפורים ראשון משל אוסיפוב שרואה אור בעברית.

מקסים אוסיפוב

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page