top of page

פיליפ רוזנאו

נולד 31.08.48 בפולין.

עלה לישראל ב־24.04.57

שרות צבאי 1965-8

לימודים אקדמיים 1966-75 (PhD).

1975-8 מכון קורנט למתמטיקה, אוניב׳ ניו יורק, ניו יורק.

טכניון ,1978-94, אוניב' ת״א 1994-2014.

2014-, פרופ' אמריטוס (מתמטיקה) אוניבי ת״א.


ספרות (פרסומים כספר)


שירה

קו השבר הוצאת תמוז, 2000.

ספני השפל, הוצאת קשב לשירה, 2008.

לבוא חשבון, הוצאת קשב לשירה 2011.

מוקדם מדי החל להיות מאוחר, הוצאת קשב לשירה, 2013.

נגד כיוון השאון, הוצאת קשב לשירה, 2015.


אפוריזמים

מחשבות טעונות טיפוח, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2001.

על חודה של שתיקההוצאת לשון הרע 2016.

קפה קפקא, הוצאת לשון הרע 2017.

פיליפ רוזנאו

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page