top of page

צור ארליך

מתרגם מן השירה האנגלית זה למעלה מעשור, ותרגומיו מופיעים בקביעות בכתבי העת 'דחק' ו'הו!' וכן בבמות נוספות. תרגומו זה למבחר מקיף משירי 'לזכר אה"ה' של טניסון הוא ראשון תרגומי השירה שלו הרואה אור כספר.

עיסוקו בתרגום שירה הוא מעין נקודת מפגש של כמה מתחומי היצירה האחרים שלו. ענף גדול הרבה יותר, מבחינה כמותית, ביצירתו של צור, הקשור קשר הדוק לתרגום השירה, הוא שירת המקור שהוא מפרסם. במרכזה נמצא הטור השירי-עיתונאי השבועי שלו, המופיע ב'מקור ראשון' מדי שבוע מאז סתיו 1998 (בארבע שנים מתוכן הופיע הטור בבמות אחרות באינטרנט - באתר 'מידה' ולאחריו באתר 'השילוח'). כן הוא מחזיק בטור שירה חודשי המיועד ללומדי עברית, בירחון IVRIT. לצד אלה כתב ופרסם פזמונים, ליברטו ושירים ליריים. בכיוון אחר, ארליך הוא מתרגם של ספרי עיון, בעיקר בתחומי היהדות וההגות. וכיוון שלישי: עיסוק במחקר, בפרשנות ובהנחלה של שירת הקלסיקנים העברים המודרניים, ובייחוד של שירת נתן אלתרמן.

 זה למעלה משלוש שנים עולה מדי יום בדף הפייסבוק של צור ארליך המדור "כפית אלתרמן ביום" (בתקופות מסוימות כפית של משוררים אחרים) ובו התבוננות בקטע שירה קצר. כיום נלמדים במדור זה שירי הספר 'כוכבים בחוץ' על פי סדרם, שורה אחר שורה. ארליך הוא עורך המשנה של כתב העת 'השילוח' והעורך האחראי של ספריית שיבולת. נשוי לד"ר אמירה ארליך ממכללת לוינסקי וממכון מנדל ואב ללילך, כנרת וזִמרָת.

צור ארליך

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page