top of page

רינה בשן־פייגנבלום

רינה בשן פרסמה שני ספרי שירה: 

1. "אישה במראה מודדת תסריטים". הוצאת כרמל, 2004

2. "הצד השמאלי של הירח", הוצאת עיתון 77, 2010 

פרסמה גם סיפורים ורשימות ספרותיות בכתבי עת ובעיתונים

רינה בשן־פייגנבלום

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page