top of page

שמואל דוד

שמואל דוד הינו בוגר בתי הספר לרפואה בתל אביב וירושלים, ובמקביל, בעל תפיסה תיאוסופיסטית ביסודה. בזמנו הפנוי הוא מתנדב בגני ילדים ועוזר בעיצוב החלל של סביבתם החיצונית והפנימית תוך כדי ניסיון ללמד את הילדים הקטנים ציור אגב גירוי חוש היצירה שלהם והאדרת אומנויות הציור והפיסול. השילוב בין הרפואה והאומנות ממלא את כל ישותו.


מאז ומתמיד פסע שמואל במשעול אשר ביטא את שאיפתו הבלתי נלאית להציע לבריות מתווה לחיים טובים יותר. זו כנראה הסיבה מדוע בחר לעסוק ברפואה במשך שנים רבות, לרווחתם של אנשים רבים מכל רובדי האוכלוסייה. היעוד הזה הביא את בתו לכנותו  dr.Love ולהפוך כינוי זה ללוגו האישי שלו. שאיפה זו היא שנתנה את ההשראה לקובץ הסיפורים המופיעים בספר "ציפורים כלואות" שהמוטו המאפיין את כולם הוא מצוקות הגיבור/ה המובילות אותו/ה למצוא דרך להשתחרר מהן. המטרה, כמובן היא לגרום לקורא להבין את מנגנון הסבל ולתת בידיו כלים, אם ירצה בכך, לחפש בעצמו את הרמזים שיקדמו אותו לעבר פתרון בעייתו, אם אכן קיימת.


כחבר של האגודה התיאוסופית הנושאת על דגלה את סמל האחווה האוניברסאלית, המתבססת על המשמעות העמוקה והאזוטרית של החיים, פועל שמואל בדבקות להשגת מטרותיה. הדבר בא לידי ביטוי בשיריו, ספריו, ציוריו ותמונותיו. 


לנו בהוצאה, אין ספק כי ספר ביכורים זה יהיה בגדר הסנונית הראשונה לכתביו הנוספים אשר כבר נמצאים באמתחתו ואשר יזכו להתפרסם בעתיד בתקווה שיאירו את הדרך לקוראים רבים.

שמואל דוד

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page