top of page

ישראל ליטמן

כמוך כמוני, הנני צלם אלהים-חיים הוא גם האדם וכל החי והקיים...


נולדתי ב-כ"ד באייר תש"ד -17 במאי 1944 ומאז נוטל ונותן חלק בפלא החיים עלי אדמות ובמכנה המשותף לכל...:-)


נשוי ואב לארבעה וסב לשמונה !...:-)


בעל תארים אקדמיים בתחומי הספרות העברית, הלשון העברית והמקרא והאנתרופולוגיה. 


עוסק בייעוץ ללימודים בהתכתבות עם אוניברסיטאות ומוסדות בחו"ל. 


הוגה דעות, כותב שירים, ומצייר. 


שר בצבור עם "קול הנשמה" וחלק מחבורת הזמר של בית-הלוחם בחיפה, "צלילים". 


פתוח לכל טוב שבעולם המתבסס על האמת ואינו פוגע בזולת. 


חיברתי את "מִלון החרוזים לשירים של שלונסקי" שהוזמן בזמנו ע"י אוניברסיטאות בארץ ומוסדות צבור כהסתדרות הכללית. חיבור הנמצא בהוצאת "כתב" באינטרנט. 


והרצאתי על שלונסקי זכתה להערכה רבה.עומד להוסיף "המקומות בשירים של שלונסקי בהם אלהים-חיים הוא גם האדם וכל החי והקיים". 


מבקש ליצור קונקורדנציה של "המקומות בהם אלהים-חיים הוא גם האדם וכל החי והקיים". 


בזה מתגבש גרעין המתנה שלי לעולם שנתן לי את שנתן עד כה, ובו אני מתמקד עכשיו בדבר הזה המהווה מכנה משותף לכל המחנות: 


"ואהבת את אדוני אלהיך שבלבבך ובקרב כל האדם וכל החי והקיים". 

ישראל ליטמן

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page