top of page

משה רבפוגל

סא"ל מיל. משה רבפוגל, מהנדס אלקטרוניקה(אוניברסיטת בן גוריון 1981) תואר שני במנהל ציבורי(אוניברסיטת בר אילן 2002). 


יועץ ומומחה לקרינה אלקטרומגנטית בחברת תדיראן מערכות. 


חוקר כתבי וספרי הרמב"ם מזה כעשרים שנה. רשימת ספרים תורניים ומדעיים: 


א. יסוד הבנין, ליקוטים על שלוש עשרה עיקרי האמונה מכתבי הרמב"ם. 

הוצאה עצמית 1990. 


ב. תיקון הגוף והנפש בזמן הזה עפ"י פרופסור ישעיהו לייבוביץ. 

הוצאה עצמית 1995. 


ג. דעת אורות, חיבור על השקפות הרמב"ם והחסידות בנושא עיקרי האמונה. 

הוצאת ישבעם 2000. 


ד. ה"תחייה" – הגותו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ לאור הרמב"ם ותורת החסידות. 

הוצאה עצמית 2005. 


ה. שמירת בריאות הגוף והנפש עפ"י הרמב"ם. 

הוצאת מוסד הרב קוק 2008. רשימת מאמרים מדעיים: 


א. התנהגות התקנים מוליכים למחצה בואקום. 

המאמר פורסם ב IEEE בשנת 1981 בהשתתפות פרופסור קופקה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. 


ב. הקרינה האלקטרומגנטית והשפעותיה על הציבור הרחב. 

פורסם בביטאון חיל הקשר בשנת 2001.

משה רבפוגל

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page