top of page

גלעד יעקובסון

גלעד יעקובסון הוא משורר ידען, במובן היפה והנדיב של המילה. שירתו היא יצירה רבת רבדים וידע, שסקרנותה ורעבתנותה האינטלקטואלית אינן יודעות שובע. כדי לתהות על צפונותיה של שירה זו יהיה על חוקריה העתידיים למצוא נתיבים אל עולמות תוכן מגוונים להפליא: לא רק לעולם המדע, כובעו המקצועי של הכותב, אלא אף לאינספור האזכורים התרבותיים, שמנעדם נע בקלילות מסחררת בין המיתוס היווני הקדום אל מוזיקת הפופ הישראלית, בין ההגות היהודית של ימי-הביניים אל ה-high modernism בשירה ובפרוזה, בין ירוחם שבנגב לבאזל שבשווייץ, ומשם, בצעד נחוש, אל פסגת הר הפרנסוס שביוון. על הקורא ה"אידאלי" של "מענה לשון" להסכים לבוא בשיח ושיג עם חנוך לוין ועם הצייר הסיני שוגו, עם ר' חיים ויטאל ועם יעקב גלאטשטיין, עם פאול צלאן ועם פוליאנה פראנק. משימה תובענית לכל הדעות.
גלעד יעקובסון

ספרים בהוצאת כתב:

bottom of page