top of page
אנתולוגיות.png

תחרות הסיפור הקצר 2024

 נושא השנה:

תקווה

הסיפורים הנבחרים יראו אור באנתולוגיה באביב 2025

מצד אחד - האור שבקצה המנהרה, מה שדוחף אותנו ונותן לנו כוח כשנראה לנו שכל הדלתות ודרכים חסומות, מה שנותן כוח להמשיך ולצאת מהמערבולת של חוסר ודאות.ציפייה ואופטימיות. אמונה לעתיד טוב יותר שדוחפת לפעולה.

ומצד שני:  תקוות שווא, אשליה, מה שיביא לאכזבה גדול, גודל האכזבה כגודל התקווה

תקנון התחרות

  • התאריך האחרון לקבלת הסיפורים בכתובת המייל הוא 30/09/2024. יש לציין כי הסיפור נשלח במסגרת תחרות כתב 2024. סיפורים שיגיעו לאחר תאריך זה לא ייקחו חלק בתחרות. (לשלוח לכתובת moshe@ktav.co.il)

  • צוות השופטים יקרא את הסיפורים בעילום שם המחבר ויבחר כ-25 סיפורים זוכים אשר יכונסו בספר האוסף.

  • במקביל, יועלו סיפורים אלה, לפני עריכה, לאתר ההוצאה ויועמדו לבחירת הגולשים.

  • הסיפורים שייבחרו כראויים ביותר לדעת השופטים, יזכו לראות אור באנתולוגית הסיפורים הקצרים בנושא "אנתולוג-ים" בהוצאת כתב, לאחר עריכה ספרותית ולשונית מקצועית.

  • דמי השתתפות בתחרות בסך 645 ש"ח רק לסיפורים שייבחרו להיכלל בקובץ ויעברו עריכה ספרותית ולשונית מקצועית.

  • מי שסיפורו יזכה להופיע בספר, יקבל 15 עותקים מהספר בחינם.

  • כותב הסיפור שיקבל את מירב הקולות, משוקללים בין הכרעת השופטים וקולות הגולשים, יזכה בפרס ראשון בסך של 500 ₪.

  • שלושה גולשים מדרְגִים אשר יתנו את ההסבר המוצלח ביותר לבחירתם, יזכו לקבל עותק חינם של הספר.

  • ההוצאה רשאית לפסול מחברים או סיפורים אשר לא יעמדו בתנאי התחרות.

  • אורך הסיפור המומלץ עד 4,000 מילים והוא יהיה קשור לנושא התחרות.

בהצלחה!

אנתולוגיות מתחרויות קודמות

bottom of page