top of page

יוצאי איראן בישראל | עלייה, אתגרי קליטה והשתלבות

בעריכת פרופ' דוד מנשרי

 

מסת״ב: 978-965-7803-20-2  ISBN

דאנאקוד: 128-141

שנת הוצאה: 2023

 

קישור לרכישת ספר אלקטרוני

 

הספר שלפנינו – העוסק בעלייתם של יהודי איראן לישראל, בקליטתם ובהשתלבותם
בה לאורך ציר כרונולוגי ארוך משלהי המאה התשע-עשרה ועד ימינו – פותח צוהר
רחב ומעשיר למעקב אחר קורותיה של אחת מהקהילות העתיקות בתולדות עם ישראל.
הפרקים שבו משלבים מחקר אקדמי בשלל שדות ידע, לצד סיפורים אישיים ומשפחתיים
על חוויות הגירה והתאקלמות, חששות ותקוות, קשיים והצלחות. הם חושפים מארג רב-
גוני ורב-קולי של יוצאי איראן בישראל. הספר תורם רבות להבנה מעמיקה של התהליכים
ההיסטוריים והחברתיים שפקדו את יהדות איראן בעת החדשה, ועוצבו במפגש הדרכים
שבין המציאות האיראנית, התנועה הציונית ומדינת ישראל. ממצאיו מביאים לקדמת
הבמה קהילה זקופת קומה, בעלת יוזמה ותושייה, שחרף קשיי שפה ומכאובי קליטה,
אצה להתערות בסביבה החדשה, להצטרף לפרויקט הישראליות ולכבוש עמדות מפתח
בחיי המדינה, אך מבלי להפנות עורף למורשת העבר המפוארת.

פרופ' מאיר חטינה, האוניברסיטה העברית
 

ההיסטוריה הדרמטית של הגירת יהודי איראן לישראל מאז שלהי המאה ה 19- – במקביל
לעלייה הראשונה מאירופה – והתערותם בה, זוכה לקובץ מאמרים מרתק ורחב יריעה
מכל בחינה שהיא – כרונולוגית, נושאית ומתודית. להבנת סיפור העלייה לישראל הספר
משלב גם פרקים חשובים בתולדות יהודי איראן בתקופת המלוכה הפהלווית והרפובליקה
האסלאמית. גם נפתולי היחסים ישראל-איראן זוכים לניתוח מאיר עיניים. שיתוף פעולה
מרשים של חוקרים מהשורה הראשונה ומי שחוו את העלייה וההתערות בארץ הניבו
קובץ יוצא דופן בתרומתו לתולדותיהם של יהודי איראן ושל הקהילה האיראנית בישראל.

פרופ' (אמריטוס) גד גילבר, אוניברסיטת חיפה
 

הקובץ מוקדש להתפתחות התנועה הציונית בקרב יהודי איראן, להגירת העולים ממנה
לארץ ישראל ולקליטתם בה. הקובץ כולל לא רק חומר רב-ערך בסוגיית התפתחותה של
הציונות בקרב יהודי איראן, אלא גם בתולדות הזרמים היהודיים שהתחרו או נעזרו בה.
הציבור בישראל מעוניין מזה שנים להכיר במיוחד את איראן המוסלמית העומדת בראש
המחנה האנטי-ישראלי בעולם כולו. הוא מבקש להבין כיצד התרחשה התפתחות גורלית
זו – וגם בנושא זה מעצים הקובץ את המידע והתובנות המקובלות.

פרופ' (אמריטוס) ירון צור, אוניברסיטת תל אביב
 

פרופסור דוד מנשרי, עמית מחקר בכיר במרכז אליאנס, היה ראש החוג להיסטוריה של
המזה"ת ואפריקה, מופקד הקתדרה לחקר איראן החדשה, ראש מרכז אליאנס ללימודים
איראניים וכן דקאן לתוכניות מיוחדות באוניברסיטת תל אביב. כתב וערך שורה ארוכה
של ספרים ומאמרים בנושאים של היסטוריה, דת, חברה ואסטרטגיה של איראן.
Post-Revolutionary Politics in Iran: Religion, , בין ספריו: איראן במהפכה
Society and Power and Education and the Making of Modern Iran.
.) הספר האחרון תורגם לפרסית באיראן )ב 2017

יוצאי איראן בישראל | עלייה, אתגרי קליטה והשתלבות

119.00 ₪ מחיר רגיל
100.00 ₪מחיר מבצע

    מחיר הספר אינו כולל דמי משלוח

     למידע נוסף יש לגלול מטה

    bottom of page