top of page
אנתולוגיות.png

תחרות הסיפור הקצר 2023

 נושא השנה:

משברים

 

לקריאת ודירוג הסיפורים המתמודדים בתחרות השנה

הסיפורים הנבחרים יראו אור באנתולוגיה באביב 2024

תקנון התחרות

  • התאריך האחרון לקבלת הסיפורים בכתובת המייל הוא 30/09/2023. יש לציין כי הסיפור נשלח במסגרת תחרות כתב 2023. סיפורים שיגיעו לאחר תאריך זה לא ייקחו חלק בתחרות. (לשלוח לכתובת moshe@ktav.co.il)

  • צוות השופטים יקרא את הסיפורים בעילום שם המחבר ויבחר כ-25 סיפורים זוכים אשר יכונסו בספר האוסף.

  • במקביל, יועלו סיפורים אלה, לפני עריכה, לאתר ההוצאה ויועמדו לבחירת הגולשים.

  • הסיפורים שייבחרו כראויים ביותר לדעת השופטים, יזכו לראות אור באנתולוגית הסיפורים הקצרים בנושא "אנתולוג-ים" בהוצאת כתב, לאחר עריכה ספרותית ולשונית מקצועית.

  • דמי השתתפות בתחרות בסך 645 ש"ח רק לסיפורים שייבחרו להיכלל בקובץ ויעברו עריכה ספרותית ולשונית מקצועית.

  • מי שסיפורו יזכה להופיע בספר, יקבל 15 עותקים מהספר בחינם.

  • כותב הסיפור שיקבל את מירב הקולות, משוקללים בין הכרעת השופטים וקולות הגולשים, יזכה בפרס ראשון בסך של 500 ₪.

  • שלושה גולשים מדרְגִים אשר יתנו את ההסבר המוצלח ביותר לבחירתם, יזכו לקבל עותק חינם של הספר.

  • ההוצאה רשאית לפסול מחברים או סיפורים אשר לא יעמדו בתנאי התחרות.

  • אורך הסיפור המומלץ עד 4,000 מילים והוא יהיה קשור לנושא התחרות.

בהצלחה!

אנתולוגיות מתחרויות קודמות

bottom of page